Praktyka w szkole średniej w firmie JONA s.r.o.

Firma JONA s.r.o. , wcześniej znana jako Kovýroba Navalaný, działa w dzielnicy Kežmarok od 22 lat.

Zależy nam na dobrobycie i przyszłości naszego regionu, na edukacji i kształceniu przyszłych pokoleń. Zdajemy sobie sprawę z wagi kształcenia zawodowego przyszłych pracowników przemysłu maszynowego, dlatego od dawna współpracujemy ze Średnią Zawodową Szkołą Techniczną, Starą Lubowlą oraz Średnią Przemysłową Szkołą Technologii i Projektowania w Popradzie.

Niektórzy uczniowie tych szkół realizują u nas swoją praktyczną naukę zawodu, gdzie są stopniowo szkoleni w różnych procedurach pracy, mają możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z realnym działaniem. Mogą nabyć nawyki pracy niezbędne w przyszłym życiu zawodowym, doświadczyć pracy w zespole stałych współpracowników.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że niektórzy z tych studentów po ukończeniu studiów pozostali pracować w naszej firmie.