Nowe pomieszczenia produkcyjne

Firma JONA s.r.o. stale się rozwija. Aby zwiększyć moce produkcyjne dodając kolejne maszyny o większej wydajności i większych możliwościach, pojawiła się potrzeba rozbudowy firmy o nowe pomieszczenia produkcyjne i montażowe. Na terenie firmy wybudowano więc osobną halę. To już trzecia taka ekspansja w ciągu 6 lat. W najnowszej hali stworzono wystarczającą przestrzeń dla nowych technologii, ale także możliwość napraw i modyfikacji linii i maszyn o większych gabarytach.